Czym jest udar mózgu?

Udar mózgu (apopleksja, incydent mózgowo-naczyniowy) jest zespołem objawów klinicznych, które związane są z nagłym ogniskowym bądź uogólnionym zaburzeniem czynności mózgu, które trwa dłużej niż 24 godziny.